WARSZTAT PROFILAKTYCZNY
„MOJE CIAŁO – MOJA WARTOŚĆ”
DLA  UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Cel główny:
Szukanie wartości w swoim ciele

Cele szczegółowe:

  • uświadomienie sobie sposobów zdrowego życia (sport, odżywanie),
  • wskazanie uwagi na zagrożenia zdrowia.