Wykaz warsztatów profilaktycznych


WARSZTATY DOSTĘPNE W NASZEJ OFERCIE TO:


dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych:


 • Moje ciało – moja wartość
 • Ja to ja  ty to ty
 • Razem tworzymy grupę
 • Sam decyduję, co mam  myśleć
 • Radzę sobie ze stresem
 • Nie uczcie nas przemocy… ( my i mass media)
 • Dokuczanie
 • Tolerancja akceptacja siebie i innych

 

dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych:


 • Stop - dot.  problematyki uzależnień od środków psychoaktywnych
 • Wybierz - przybliżenie młodzieży istoty i mechanizmów uzależnienia .
 • Doświadczenie z Alkoholem, Narkotykami a Zachowania Ryzykowne w Aspekcie HIV/AIDS  – dot. uzależnień oraz zachowań niosących szczególne ryzyko wśród dzieci młodzieży
 • Cyberprzestrzeń i Inne Uzależnienia - z uzależnień od komputera i Internetu
 • Uśpiony Umysł - dot. wpływu grup psychomanipulacyjnych
 • Kontakt - pomoc w zrozumieniu istoty asertywności, to także zajęcia z zakresu psychoedukacji i komunikacji międzyludzkiej
 • Stres - dostarczenie wiedzy na temat stresu oraz jego oznak
 • Integracja - warsztaty ogólnorozwojowe kształtujące m.in. postawy prospołeczne
 • Dokuczania – warsztaty na temat konstruktywnego radzenia sobie z negatywnymi emocjami, trening złości

 

Dodatkowe propozycje warsztatów:


Istnieje również  możliwość zamówienia zajęć warsztatowych nt.

 • Negatywnego wpływu grupy - psychomanipulacja (sekty)
 • Anoreksji, bulimii – szanse i zagrożenia
 • Racjonalnego korzystania z czasu wolnego (osiedlowe kluby młodzieżowe)


INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Liczebność grupy: jedna klasa ok. 30 osobowa (podzielona na 2 grupy) - zajęcia warsztatowe

 

Koszt warsztatów profilaktycznych*
Koszt jednego warsztatu (w Kielcach)       -    200,00 zł
Koszt jednego warsztatu (poza Kielcami)          -     250,00 zł

 

* bezpłatne - jeśli Stowarzyszenie pozyskało środki w ramach projektów

 

Szczegółowe informacje nt. danego warsztatu znajdą Państwo po otworzeniu linku interesującego Was tematu:

 

RAZEM TWORZYMY GRUPĘ
RADZĘ SOBIE ZE STRESEM
NIE UCZCIE NAS PRZEMOCY
DOKUCZANIE
MOJE CIAŁO - MOJA WARTOŚĆ
JA TO JA TY TO TY
WYBIERZ
CYBERPRZESTRZEŃ (UZALEŻNIENIE OD KOMPUTERA I INTERNETU)
HIV I AIDS - EDUKACJA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, TOLERANCJA
KONTAKT
STOP
UŚPIONY UMYSŁ
INTEGRACJA
STRES