Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” wraz z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Kochanowskiego w Kielcach realizuje diagnozę lokalną, szkolną i klasową uwzględniającą problematykę uzależnień, przemocy i relacji rodzinnych. Diagnoza ma za zadanie wypracowanie zintegrowanego systemu profilaktyki uwzględniającej aktualne zapotrzebowanie na działania i zajęcia profilaktyczne. Kolejnym krokiem jest realizacja warsztatów profilaktycznych wskazanych w po szczegółowej diagnozie.

OFERTA

 

Jeśli zauważyłeś w swoim środowisku problemy:

Agresji,
Izolacji,
Uzależnień,
Manipulacji,
Stresu,
Wypalenia zawodowego,
Komunikacji interpersonalnej.

 

Nie wiesz jak postąpić w sytuacji?
Gdy ktoś wyrządza Tobie lub innym krzywdę
Niewłaściwego użytkowania komputera, Internetu

 

Zbadaj te kwestie szczegółowo – pamiętaj możesz zapobiec niewłaściwym i niebezpiecznym zachowaniom.

 

Pogotowie e-mailowe - napisz do nas:

 

m.pilat(at)nadziejarodzinie.org.pl

 

Istnieje możliwość zamówienia na potrzeby danego środowiska szczegółowej diagnozy.

Koszt diagnozy  (dla szkoły 300 uczniów) -  4 000,00
przeprowadzenie badań diagnostycznych przez ankieterów - 1 200,00
statystyka, wprowadzenie danych  -  2 000,00
analityka i opracowanie raportu  -  800,00