Kontakt u członków pionu profilaktyki

 

KIEROWNIK PIONU PROFILAKTYKI
Małgorzaty Piłat
0 502-714-973

m.pilat(at)nadziejarodzinie.org.pl

pilat-malgorzata(at)wp.pl

 

KOORDYNATOR FINANSOWY PIONU PROFILAKTYKI
Anety Czerwik
(041) 366-94-15
a.czerwik@nadzieja rodzinie.org.pl


e-mail:  sekretariat(at)nadziejarodzinie.org.pl
tel./fax: 041 335-87-55
pon. – pt. 8:00-16:00

 

DANE REJESTROWE
KRS: 0000116441
NIP: 6572503478
REGON: 292663406

Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Nr konta bankowego
44 1060 0076 0000 3200 0142 1157

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zapotrzebowania na warsztaty, szkolenia, profesjonalne dyżury w Punktach Konsultacyjnych „Równy Start” na adres:
Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” 25-711 Kielce, ul. Karczówkowska 36

 

Zapotrzebowanie na warsztaty przyjmujemy w formie pisemnej, telefonicznej, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, powinny one zawierać następujące dane:

 1. Nazwę warsztatu
 2. Termin (jeśli został wcześniej ustalony)
 3. Imię i nazwisko osoby zgłaszającej zapotrzebowanie
 4. Nazwę placówki i miejscowość
 5. Telefon kontaktowy – służbowy, prywatny
 6. E-mail (dla posiadaczy dostępu do poczty elektronicznej)
 7. Zapotrzebowanie na następny cykl tematyczny warsztatów

W przypadku warsztatów bez ustalonego wcześniej terminu realizacji prosimy o informację
o przypuszczalnej liczbie osób.
Warsztaty przewidziane są dla różnej kategorii odbiorców, tj.:
Uczniowie
Rodzice
Nauczyciel, kadra pedagogiczna
Jako potwierdzenie korzystania z warsztatów podpisywane jest dwustronne porozumienie (wzór w załączniku nr. 1) [1].


Wszystkie warsztaty skierowane są zasadniczo do młodzieży szkolnej,
trwają  2 x 45 minut

 

WARSZTATY DOSTĘPNE W NASZEJ OFERCIE TO:


dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych:


 • Moje ciało – moja wartość
 • Ja to ja  ty to ty
 • Razem tworzymy grupę
 • Sam decyduję, co mam  myśleć
 • Radzę sobie ze stresem
 • Nie uczcie nas przemocy… ( my i mass media)
 • Dokuczanie
 • Tolerancja akceptacja siebie i innych

 

dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych:


 • Stop - dot.  problematyki uzależnień od środków psychoaktywnych
 • Wybierz - przybliżenie młodzieży istoty i mechanizmów uzależnienia .
 • Doświadczenie z Alkoholem, Narkotykami a Zachowania Ryzykowne w Aspekcie HIV/AIDS  – dot. uzależnień oraz zachowań niosących szczególne ryzyko wśród dzieci młodzieży
 • Cyberprzestrzeń i Inne Uzależnienia - z uzależnień od komputera i Internetu
 • Uśpiony Umysł - dot. wpływu grup psychomanipulacyjnych
 • Kontakt - pomoc w zrozumieniu istoty asertywności, to także zajęcia z zakresu psychoedukacji i komunikacji międzyludzkiej
 • Stres - dostarczenie wiedzy na temat stresu oraz jego oznak
 • Integracja - warsztaty ogólnorozwojowe kształtujące m.in. postawy prospołeczne
 • Dokuczania – warsztaty na temat konstruktywnego radzenia sobie z negatywnymi emocjami, trening złości

 

Dodatkowe propozycje warsztatów:


Istnieje również  możliwość zamówienia zajęć warsztatowych nt.

 

Negatywnego wpływu grupy - psychomanipulacja (sekty)
Anoreksji, bulimii – szanse i zagrożenia
Racjonalnego korzystania z czasu wolnego (osiedlowe kluby młodzieżowe)


INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Liczebność grupy: jedna klasa ok. 30 osobowa (podzielona na 2 grupy) - zajęcia warsztatowe

 

Koszt warsztatów profilaktycznych*
Koszt jednego warsztatu (w Kielcach)       -    200,00 zł
Koszt jednego warsztatu (poza Kielcami)          -     250,00 zł

 

* bezpłatne - jeśli Stowarzyszenie pozyskało środki w ramach projektów