WARSZTAT PROFILAKTYCZNY
„KONTAKT”
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH

Cele:

  • Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu umiejętności interpersonalnych (komunikowanie asertywne).
  • Nabywanie umiejętności promowania własnego zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia w kontaktach z innymi.
  • Nabywanie umiejętności tworzenia kręgów wzajemnego wspierania w trudnych sytuacjach.
  • Uświadomienie własnych barier w komunikacji interpersonalnej.
  • Wzmacnianie poczucia własnej wartości.

Treści programowe

  1. Ćwiczenia integracyjne, wprowadzające w klimat zaufania. Przełamywanie onieśmielenia w kontakcie uczniowie – prowadzący.
  2. Elementy wiedzy teoretycznej na temat komunikacji interpersonalnej
  3. Radzenie sobie w sytuacjach  trudności w porozumiewaniu się.
  4. Uświadomienie pojawiających się zniekształceń i barier w przekazach komunikacyjnych - i sposoby radzenia sobie z nimi.