WARSZTAT PROFILAKTYCZNY
„STRES”
DLA  UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNY


Cele:

  • Zdobycie podstawowej wiedzy na temat źródeł stresu.
  • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania sytuacji stresogennych.
  • Nabywanie umiejętności podejmowania odpowiedzialnych decyzji w zakresie promowania własnego zdrowia i poznanie różnych metod radzenia sobie ze stresem.


Treści programowe


  1. Ćwiczenia integracyjne, wprowadzające w klimat zaufania. Przełamywanie onieśmielenia w kontakcie uczniowie – prowadzący.
  2. Elementy wiedzy teoretycznej na temat stresu.
  3. Radzenie sobie ze stresem.
  4. Uwrażliwienie młodych ludzi na zachowania promujące zdrowie psychiczne.
  5. Zwrócenie uwagi na indywidualna predyspozycje odporności na stres. Związek stresu ze stanem zdrowia.