ZAKŁAD PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ
Zakład Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia  
„ NZOZ „Nadzieja Rodzinie"
ul. Karczówkowska 36 25-711 Kielce
tel. do rejestracji 041 345 56 65 w godz. 9:00 do 19:00

Poradnia Leczenia Uzależnień

Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Oddział Dzienny dla Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych


Zespół Lekarzy psychiatrów. Psychologów, Pedagogów, Terapeutów, Duszpasterz. Placówki świadczą bezpłatną pomoc

Poradnia Leczenia Uzależnień,
Wczesna diagnoza uzależnień, i Konsultacje psychologiczne, psychiatryczne, pedagogiczne i lekarskie. Rozmowy motywujące do leczenia. Spotkania terapeutyczne indywidualne i grupowe. Rozmowy wspierające indywidualne. Grupy wsparcia dla rodzin osób uzależnionych.

Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych.
Wczesna diagnoza uzależnień.
Konsultacje psychologiczne, psychiatryczne, pedagogiczne i lekarskie.
Rozmowy motywujące do leczenia,
Spotkania terapeutyczne indywidualne i grupowe.
Rozmowy wspierające indywidualne.
Grupy wsparcia dla rodzin osób uzależnionych.
Przekazujemy rzetelną wiedzę na temat chorób Narkomani, Alkoholizmu oraz HIV/AIDS.
Rozmowy profilaktyczne dla eksperymentującej młodzieży i rodziców.
Kierowanie do sprawdzonych ośrodków długoterminowej terapii uzależnień.

Poradnia Zdrowia Psychicznego.
1 Diagnoza zaburzeń psychicznych.
Konsultacje psychologiczne, psychiatryczne, pedagogiczne i lekarskie. Spotkania terapeutyczne indywidualne.          
Systemowa terapia rodzin.

Dzienny Oddział Uzależnień od Środków Psychoaktywnych.

1. Świadczenia.
Diagnoza lekarska i psychologiczna.
Psychoterapia indywidualna i grupowa.
Psychoedukacja indywidualna i grupowa.
Rehabilitacja lecznicza (zgodnie ze standardami psychoedukacji).
Konsultacje, poradnictwo i terapia rodzin pacjentów.

2. Warunki przyjęcia
a) skierowanie z poradni leczenia uzależnień, poradni leczenia uzależnień od środków psychoaktywnych (w miejscu lub z zewnątrz).
b) karta informacyjna leczenia szpitalnego jeśli pacjent był hospitalizowany.
c) dokument uprawniający do bezpłatnego leczenia.
d) zgoda pacjenta wyrażona na piśmie.

Oddział czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 13:00-19:00
Leczenie bezpłatne w ramach kontraktu z NFZ.

Pragniemy poinformować, że z dniem 01.10.2007 r. rozpoczął działalność Ośrodek Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych, prowadzony przez Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”. Ośrodek położony jest w sercu Gór Świętokrzyskich w osadzie Pałęgi, 30 km od Kielc.

Oferta ośrodka skierowana jest do chłopców i dziewcząt w wieku 16 – 21 lat, w szczególnych przypadkach możliwe jest odstąpienie od ram wiekowych. Dysponujemy miejscami dla 25 osób uzależnionych od środków odurzających. W Ośrodku stosujemy metodę Społeczności Terapeutycznej, w której młodzież pozostaje przez 8 do 16 miesięcy. Możliwość taką uzyskaliśmy poprzez stworzenie elastycznego programu, w którym kładziemy nacisk na indywidualne podejście do pacjenta i profesjonalną diagnozę. Kadrę stanowią terapeuci, psycholodzy, psychiatrzy doświadczeni w pracy z osobami uzależnionymi.

Ośrodek ma charakter katolicki - tak jak inne dzieła Stowarzyszenia - jednak wyznawana wiara nie ma znaczenia przy wejściu do programu. Młodzież podejmująca leczenie będzie miała możliwość podjęcia nauki szkolnej na każdym poziomie  i w bezpiecznych warunkach oraz uczestnictwa w różnorodnych warsztatach organizowanych na terenie ośrodka. Na liście pacjentów oczekujących są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy do współpracy wszystkie placówki zajmujące się pomaganiem osobom z problemem narkotykowym.

Telefon kontaktowy tel. 0 663699149; (041) 3737567


Z poważaniem
Prezes Zarządu Stowarzyszenia "Nadzieja Rodzinie"
ks. dr Andrzej Drapała

ZAKŁAD PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ
Zakład Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia  
„ NZOZ „Nadzieja Rodzinie"
ul. Karczówkowska 36 25-711 Kielce
tel. do rejestracji 041 345 56 65 w godz. 9:00 do 19:00

Poradnia Leczenia Uzależnień

Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Oddział Dzienny dla Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych


Zespół Lekarzy psychiatrów. Psychologów, Pedagogów, Terapeutów, Duszpasterz. Placówki świadczą bezpłatną pomoc

Poradnia Leczenia Uzależnień,
Wczesna diagnoza uzależnień, i Konsultacje psychologiczne, psychiatryczne, pedagogiczne i lekarskie. Rozmowy motywujące do leczenia. Spotkania terapeutyczne indywidualne i grupowe. Rozmowy wspierające indywidualne. Grupy wsparcia dla rodzin osób uzależnionych.

Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych.
Wczesna diagnoza uzależnień.
Konsultacje psychologiczne, psychiatryczne, pedagogiczne i lekarskie.
Rozmowy motywujące do leczenia,
Spotkania terapeutyczne indywidualne i grupowe.
Rozmowy wspierające indywidualne.
Grupy wsparcia dla rodzin osób uzależnionych.
Przekazujemy rzetelną wiedzę na temat chorób Narkomani, Alkoholizmu oraz HIV/AIDS.
Rozmowy profilaktyczne dla eksperymentującej młodzieży i rodziców.
Kierowanie do sprawdzonych ośrodków długoterminowej terapii uzależnień.

Poradnia Zdrowia Psychicznego.
1 Diagnoza zaburzeń psychicznych.
Konsultacje psychologiczne, psychiatryczne, pedagogiczne i lekarskie. Spotkania terapeutyczne indywidualne.          
Systemowa terapia rodzin.

Dzienny Oddział Uzależnień od Środków Psychoaktywnych.

1. Świadczenia.
Diagnoza lekarska i psychologiczna.
Psychoterapia indywidualna i grupowa.
Psychoedukacja indywidualna i grupowa.
Rehabilitacja lecznicza (zgodnie ze standardami psychoedukacji).
Konsultacje, poradnictwo i terapia rodzin pacjentów.

2. Warunki przyjęcia
a) skierowanie z poradni leczenia uzależnień, poradni leczenia uzależnień od środków psychoaktywnych (w miejscu lub z zewnątrz).
b) karta informacyjna leczenia szpitalnego jeśli pacjent był hospitalizowany.
c) dokument uprawniający do bezpłatnego leczenia.
d) zgoda pacjenta wyrażona na piśmie.

Oddział czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 13:00-19:00
Leczenie bezpłatne w ramach kontraktu z NFZ.

Pragniemy poinformować, że z dniem 01.10.2007 r. rozpoczął działalność Ośrodek Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych, prowadzony przez Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”. Ośrodek położony jest w sercu Gór Świętokrzyskich w osadzie Pałęgi, 30 km od Kielc.

Oferta ośrodka skierowana jest do chłopców i dziewcząt w wieku 16 – 21 lat, w szczególnych przypadkach możliwe jest odstąpienie od ram wiekowych. Dysponujemy miejscami dla 25 osób uzależnionych od środków odurzających. W Ośrodku stosujemy metodę Społeczności Terapeutycznej, w której młodzież pozostaje przez 8 do 16 miesięcy. Możliwość taką uzyskaliśmy poprzez stworzenie elastycznego programu, w którym kładziemy nacisk na indywidualne podejście do pacjenta i profesjonalną diagnozę. Kadrę stanowią terapeuci, psycholodzy, psychiatrzy doświadczeni w pracy z osobami uzależnionymi.

Ośrodek ma charakter katolicki - tak jak inne dzieła Stowarzyszenia - jednak wyznawana wiara nie ma znaczenia przy wejściu do programu. Młodzież podejmująca leczenie będzie miała możliwość podjęcia nauki szkolnej na każdym poziomie  i w bezpiecznych warunkach oraz uczestnictwa w różnorodnych warsztatach organizowanych na terenie ośrodka. Na liście pacjentów oczekujących są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy do współpracy wszystkie placówki zajmujące się pomaganiem osobom z problemem narkotykowym.

Telefon kontaktowy tel. 0 663699149; (041) 3737567


Z poważaniem
Prezes Zarządu Stowarzyszenia "Nadzieja Rodzinie"
ks. Andrzej Drapała