W Kielcach działa sześć klubów młodzieżowych stanowiących integralną część „Regionalnego Systemu Diagnozy i Profilaktyki Zachowań Problemowych Dzieci i Młodzieży”. Głównym celem projektu klubów młodzieżowych "Wolna Strefa" i "Młoda Strefa" jest zapewnienie osobom w wieku 9 - 19 lat z terenu Kielc atrakcyjnej oferty bezpłatnych zajęć pozaszkolnych. Kluby prowadzone są przez Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”  z siedzibą w Kielcach.Placówka typu profilaktyczno-wychowawczego dla młodzieży wymaga skoordynowanej pracy specjalistów i wolontariuszy. W klubach pracuje zespół wychowawców, specjalistów i wolontariuszy oraz zespół koordynacyjno-administracyjny (biuro zarządu stowarzyszenia, koordynator, superwizor, informatyk, konserwator, księgowa-kadrowa). Prace wielu specjalistów i ekspertów udało pozyskać się w formie wolontariatu. Stałymi członkami klubu jest ponad 570 osób, które uczestniczą w zajęciach. Grupę stanowi około 60% chłopców i 40 % dziewcząt. Młodzież pochodzi głównie z osiedli, w których prowadzone są kluby. Wybór tych miejsc nie był przypadkowy, jest uzasadniony strukturą socjologiczną osiedli. Są one otwarte dla każdego młodego człowieka.

 

Zobacz wiecej: wolnastrefa.pl