WARSZTAT PROFILAKTYCZNY
„RAZEM TWORZYMY GRUPĘ”
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Cele:

  • Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu umiejętności interpersonalnych (komunikowanie asertywne).
  • Nabywanie umiejętności promowania własnego zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia w kontaktach z innymi.
  • Nabywanie umiejętności tworzenia kręgów wzajemnego wspierania w trudnych sytuacjach.
  • Uświadomienie własnych barier w komunikacji interpersonalnej.
  • Wzmacnianie poczucia własnej wartości.