WARSZTAT PROFILAKTYCZNY
„NIE UCZCIE NAS PRZEMOCY… ( MY I MASS MEDIA)”
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Cele:

  • Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu zjawiska przemocy.
  • Rozpoznawanie przyczyn i skutków  zachowań agresywnych.
  • Nabywanie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze złością.
  • Próba wypracowania skutecznych sposobów zapobiegania zjawisku przemocy na terenie szkoły.
  • Zdobycie wiedzy na temat różnych form pomocy dla ofiar agresji i przemocy.