WARSZTAT PROFILAKTYCZNY
„JA TO JA TY TO TY”
DLA  UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Cele:

  • wzmocnienie (lub odkrycie) pozytywnych, mocnych  stron uczestników,
  • uświadomienie podstawowych barier komunikacji interpersonalnej,
  • stymulowanie poczucia własnej odrębności i wartości u dzieci,
  • rozwijani umiejętności rozpoznawania swoich stanów emocjonalnych,
  • kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec odmienności innych ludzi.