WARSZTAT PROFILAKTYCZNY
CYBERPRZESTRZEŃ (UZALEŻNIENIE ODKOMPUTERA I INTERNETU)
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH


Cele:

  • Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu mechanizmów uzależnienia od komputera i internetu.
  • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania sytuacji ryzykownych związanych z korzystaniem z Internetu.
  • Nabywanie umiejętności podejmowania odpowiedzialnych decyzji w zakresie korzystania z zasobów Internetu.
  • Zdobycie wiedzy na temat różnych form pomocy dla osób uzależnionych od komputera i Internetu.


Treści programowe

  1. Ćwiczenia integracyjne, wprowadzające w klimat zaufania. Przełamywanie onieśmielenia w kontakcie uczniowie – prowadzący.
  2. Elementy wiedzy teoretycznej na temat sytuacji ryzykownych związanych z korzystaniem Internetu i gier komputerowych.
  3. Radzenie sobie w sytuacjach podejmowania trudnych decyzji (zawieranie znajomości internetowych, kupowanie w Internecie, oferty składane przez osoby nieznajome…).
  4. Uwrażliwienie młodych ludzi na problemy osób uzależnionych od komputera i Internetu.
  5. Zwrócenie uwagi na aktywne formy spędzania czasu wolnego.
  6. Formy pomocy osobom uzależnionym od komputera i Internetu.