WARSZTAT PROFILAKTYCZNY
HIV I AIDS
EDUKACJA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, TOLERANCJA

DLA  UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Cele:

 • Dostarczenie podstawowej wiedzy na temat HIV/ AIDS i  innych chorób przenoszonych drogą płciową.
 • Rozwijanie umiejętności społecznych zmniejszających ryzyko zakażenia wirusem HIV.
 • Kształtowanie postaw akceptacji, tolerancji i wsparcia wobec osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS.
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania sytuacji ryzykownych.
 • Nabywanie umiejętności podejmowania odpowiedzialnych decyzji w zakresie promowania własnego zdrowia.
 • Promowanie prawidłowych zachowań seksualnych i opóźnianie wieku inicjacji seksualnej.
 • Promowanie anonimowej diagnostyki w kierunku HIV.

Treści programowe

 1. Ćwiczenia integracyjne, wprowadzające w klimat zaufania . Przełamywanie onieśmielenia w kontakcie uczniowie – prowadzący.
 2. Elementy wiedzy teoretycznej na temat wirusa HIV i choroby AIDS.
 3. Radzenie sobie w sytuacjach podejmowania trudnych decyzji związanych z zachowaniami ryzykownymi związanymi z HIV/AIDS.
 4. Uwrażliwienie młodych ludzi na problemy osób żyjących z HIV i chorych na AIDS.
 5. Formy pomocy osobom zakażonym wirusem HIV i chorym na AIDS.