WARSZTAT PROFILAKTYCZNY „UŚPIONY UMYSŁ”
DLA  UCZNIÓW  KLAS III GIMNAZJALNYCH I UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Cele:

  • Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu grup psychomanipulacyjnych i destrukcyjnych sekt,
  • Rozpoznawanie przyczyn i skutków przynależności do grup psychomanipulacyjnych i sekt ,
  • Nabywanie umiejętności rozpoznawania technik manipulacyjnych i sposobów werbowania,
  • Próba wypracowania skutecznych sposobów zapobiegania przynależności do grup psychomanipulacyjnych i sekt,
  • Zdobycie wiedzy na temat różnych form pomocy dla ofiar grup psychomanipulacyjnych i sekt.

Treści programowe

  1. Ćwiczenia integracyjne, wprowadzające w klimat zaufania. Przełamywanie onieśmielenia w kontakcie  uczniowie – prowadzący.
  2. Elementy wiedzy teoretycznej na temat grup psychomanipulacyjnych i destrukcyjnych sekt.
  3. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych i poznanie sposobów działania stosowanych przez członków grup manipulacyjnych i sekt.
  4. Uwrażliwienie młodych ludzi na problemy ofiar grup psychomanipulacyjnych i sekt i formy pomocy .