05.12.2016 - Praca dla lekarza psychiatry

Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" poszukuje lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii lub lekarza posiadającego specjalizację I stopnia lub lekarza, który ukończył co najmniej pierwszy rok specjalizacji z psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży w trybie określonym przepisami o zawodach lekarza i lekarza dentysty do pracy w tutejszej poradni.