Szanowni Państwo,

w 2000 roku inicjatorzy powstania Stowarzyszenia ”Nadzieja Rodzinie” rozpoczęli swoją działalność w strukturach kieleckiego Caritas, podejmując pracę z osobami eksperymentującymi ze środkami psychoaktywnymi i młodzieżą uzależnioną od tych substancji w Punkcie Konsultacyjnym, a od 2002 roku w Rodzinnej Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień – placówkach Caritas.

Unaoczniło to skalę różnych problemów wieku adolescencji, w tym używania przez młodzież środków psychoaktywnych. Zespół osób pracujących w Poradni i tworzących podwaliny Stowarzyszenia zaczął poszukiwać skutecznej metody dla profilaktyki, bowiem mieliśmy świadomość, że profilaktyka prowadzona w szkołach była niewystarczająca. Istniała potrzeba poszukiwania nowych metod pracy, które wspierałyby środowisko szkoły w działaniach profilaktyczno-wychowawczych. Naszym celem było zredukowanie liczby osób eksperymentujących i uzależnionych od substancji odurzających, pomoc młodym osobom w kryzysie, a także udzielenie wsparcia ich rodzinom.
Nasza działaność
PROFILAKTYKA PIERWSZORZĘDOWA

Skierowana do młodzieży szkolnej- warsztaty profilaktyczne z zakresu przemocy oraz innych zjawisk determinujących rozwój dzieci i młodzieży...


PROFILAKTYKA DRUGORZĘDOWA

W Kielcach działa sześć klubów młodzieżowych stanowiących integralną część „Regionalnego Systemu Diagnozy i Profilaktyki Zachowań Problemowych D...


PROFILAKTYKA TRZECIORZĘDOWA

ZAKŁAD PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃZakład Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia „ NZOZ „Nadzieja Rodzinie\" ul. Karczó...